Praktijk voor spreken en zingen

Cursus Kinesio Taping voor de Logopedische Praktijk

Kinesiotaping, is ontwikkeld als een behandelmethodiek om gewricht- en spierweefsel te corrigeren, steun te geven aan spieren en gewrichten, pijn te dempen en oedeem te verwijderen. In de fysiotherapeutische praktijk heeft de tapetechniek als ondersteunende maatregel een vaste plek binnen de behandelprotocollen verworven.

Ook in de logopedische therapie blijkt Kinesio taping een waardevolle aanvulling. In de afgelopen jaren is, zowel bij volwassenen als bij kinderen, veel ervaring op gedaan bij de behandeling van stem- en keelklachten, slikstoornissen (ook neurologisch ), OMFT, kaak-en sinusproblemen, houdingscorrecties en pareses.

De basis cursus voor de Logopedie omvat 2 lesdagen van elk 5 uur met een tussenliggende periode van 6 weken.

In deze dagen wordt de theoretische basiskennis aangeboden en de praktische vaardigheden intensief geoefend zodat een tape goed gezet kan worden binnen de logopedische therapie. De periode tussen de 2 cursusdagen biedt ruimte voor praktijkopdrachten en terugkoppeling van ervaringen. Specialisatie en expertise van de deelnemers wordt meegenomen in de praktische invulling van de dagen.

Max 16 deelnemers per cursus
Accreditatie ; 15 punten voor de basiscursus.

KinesioTaping cursussen in coronatijd

Voor de lopende cursussen zijn aanpassingen gedaan om de cursus, zoveel als mogelijk is, covid proof te maken. Dat betekent dat (intensief) contact binnen de 1,5 m beperkt wordt tot 1 persoon. Zodra de docenten en/of deelnemers door de groep bewegen wordt een mondkapje gedragen. De ruimte is groot en goed te ventileren. Nieuwe cursussen hopen wij in eerste helft 2021 te geven. Gezien de onzekerheid van deze tijden plannen wij zo laat mogelijk. Je kan je aanmelden door een mail te sturen naar ccmdegraaf@gmail.com

Bij je aanmelding graag woon/werkplaats vermelden. Je komt dan op de lijst die  als eerste informatie krijgt zodra nieuwe data bekend zijn.

De cursus 2020-5 Vleuten (Utrecht) :

Het Raadhuis , Pastoor Ohllaan 39, 3451 CB Vleuten

Dag 1            Zaterdag 26 september 2020 9.30 – 15.00 uur (incl half uur eetpauze)
Dag 2            Zaterdag 14 november 2020    9.30 – 15.00 uur (incl half uur eetpauze)

Kosten: € 375,- per deelnemer is incl gebruik tapemateriaal, cursusmap, locatiekosten en lunch

De cursus 2020-7 Valkenswaard :
In samenwerking met Kwaliteitskring Symfonica uit Zuid Oost Brabant

Dag 1         Zaterdag 3 oktober 2020 9.30 – 15.00 uur (incl half uur eetpauze)
Dag 2         Zaterdag 21 november 2020 9.30 – 15.00 uur ( incl half uur eetpauze)

Kosten: € 375,- per deelnemer is incl gebruik tapemateriaal, cursusmap en lunch

Vervolg en Verdiepings Cursus Den Haag:
Herhaling basistechnieken, casuïstiek, tapes ter beïnvloeding ademhaling , drainagetape en theorie over het lymfestelsel.

Voor eerdere deelnemers herhaling basistechnieken, casuïstiek, tapes ter beïnvloeding ademhaling , drainagetape en theorie over het lymfestelsel.
Zaterdag       6 februari 2021 9.30 – 15.00 uur ( incl half uur eetpauze)
Kosten: € 175,- per deelnemer is incl gebruik tapemateriaal, cursusmap en lunch
Accreditatie Vervolgdag 6 punten!

Docenten :
Carla de Graaf, fysiotherapeut en docent, verzorgt taping cursussen op maat voor de logopedische praktijk.
Rob Stallinga, logopedist/zangstemtherapeut,docent en ervaren taper in logopedische praktijk

Aanmelding: mail naar ccmdegraaf@gmail.com