Praktijk voor spreken en zingen

Cursussen / Workshops

Rob Stallinga heeft jarenlang diverse Post-HBO nascholingscursussen gegeven, bijvoorbeeld:

 • Cursus "Toepassing Stemtherapiemethoden in Lezen, Spreken en Zingen."
  i.s.m. collega Jopie Kuiper
 • Cursus "Adem, Stem en Expressie."
 • Cursus "Massage en Stem."
  i.s.m. Carla de Graaf, fysiotherapeute en docent 'Medische Basiskennis'

Workshops, Lezingen, Gastlessen in Nederland en België

Over:
 • De (professionele) spreek- en zangstem
 • Massage & stem
Voor:
 • Symposia, congressen (bijv. Pan European Voice Conference, Pevoc)
 • Kwaliteitskringen Logopedie
 • HBO-opleidingen Logopedie
 • Nederlandse Vereniging van Zangpedagogen
 • Professionele musical- en acteursopleidingen

 

BEKIJK STEMSYMPOSIUM OLVG WEST 11 MAART 2016 >


Overige activiteiten


INITIATIEFNEMER VAN KOORPROJECTEN

Logopedistenkoor optreden t.g.v. 75-jarig bestaan NVLF

Interviews en publicaties in vakbladen en dagbladen Rob Stallinga

 • Vakblad "Logopedie en Foniatrie":
  nr. 5 2000 - De werkplek van Rob Stallinga
 • Vakblad "Logopedie en Foniatrie":
  nr. 11 1996 - Themanr. "de gezonde stem", artikel: logopedie op het conservatorium
 • Pharmaceutisch weekblad:
  nr. 14 6/4/2001 - special KNO, "professionele gebruikers van KNO"
 • Het bulletin van Ned. Ver. v. Zangpedagogen:
  juni 2001 - verslag workshop "kan ik voelen wat ik hoor?"
 • Marketing pakket logopedie van de NVLF:
  "werken in de wereld van entertainment"