Praktijk voor spreken en zingen

Inhalatietherapie (vernevelen)

Bij acute en chronische irritatie van de stembanden kan een elektrisch vernevelingapparaat gebruikt worden om het herstel te ondersteunen. Ook voor het behoud van gezonde slijmvliezen van de stembanden bij intensief stemgebruik door sprekers en zangers, en voor een gunstig effect op de bovenste en onderste luchtwegen, kan verneveling met zouten, mineralen, vitaminen en slijmoplossers worden toegepast. Oorspronkelijk ontwikkeld door KNO-arts Prof. Dr. Johannes Pahn wordt deze efficiënte verneveltherapie ingezet .

Een vernevelaar zet de vloeistof (zoutoplossing, mineralen, vitaminen of medicatie) om in 'nevel' of 'mist' waardoor de koude lucht via een mondstuk rustig wordt ingeademd. Afhankelijk van de indicatie kan het apparaat meerdere keren per dag worden gebruikt. Bij frequenter vernevelen kan de duur per vernevelingssessie afnemen. M.a.w. hoe vaker er verneveld wordt hoe korter de vernevelingsessie kan worden (variërend tussen de 6 en 12 minuten).

Naast apparaten die werken op netstroom zijn er ook apparaten met accu/batterijen.

Vernevelapparaat