Praktijk voor spreken en zingen

Kwaliteitswaarborg

Wij zijn lid van verschillende organisaties die onze kwaliteit garanderen:

  • Lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF).
  • Geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici, ex.art. 34 wet BIG.
    Alle logopedisten van de Praktijk voor Spreken en Zingen zijn geregistreerd paramedici.
  • Lid van Nederlandse Vereniging van Zangpedagogen (NVZ).
  • Lid van Nederlandse Vereniging voor Dans- en MuziekGeneeskunde (NVDMG).
  • Lid van de Stemkwaliteitskring Zuid-Holland www.stemtherapeutenzuidholland.nl

Wij zijn een groep logopedisten met passie voor de menselijke stem. Samen vormen wij de Stemkring Zuid-Holland. Wij hebben onze krachten gebundeld om er voor te zorgen dat we van nieuwste ontwikkelingen op de hoogte zijn. Dit doen we door cursussen te volgen en ook door “moeilijke gevallen” met elkaar te bespreken. Op die manier wordt de cliënt optimaal geholpen. We werken in verschillende settings zoals logopediepraktijken, ziekenhuizen, maar op ook conservatoria. Hier helpen wij mensen met stemproblemen. Dat kunnen mensen zijn met een spreekberoep, zoals leerkrachten, telefonistes. Maar het kunnen ook mensen zijn die zingen, dat kan zowel op amateur- als ook op professioneel niveau zijn. Verder kan iedereen naar ons toekomen die zijn stem niet meer kan gebruiken zoals hij gewend is.

AVG

AVG verklaring