Praktijk voor spreken en zingen

Medical-Kinesio-Taping

Kinesiotaping, is ontwikkeld als een behandelmethodiek om gewrichts- en spierweefsels te conigeren, steun te geven aan spieren en gewrichten, prjn te dempen en oedeern te verwijderen. ln de logopedische therapie kan Kinesio taping als extra middel ingezet worden bÍj de behandeling van keetklachten, stemklachten, pijnklachten, problemen met slikken en bij gespannen spieren (rondom larynx, schouders, buik en rug).

Kinesiotaping is een methode die in de jaren 70 in Japan is ontwikkeld door Dr. Kenso Kase om problemen met betrekking tot de bewegingsfrTsiologie te verminderen of te verhelpen. ln de fysiotherapie wordt Kinesiataping in veel praktijken ingezet bij de behandeling van verschillende lichamelijke klachten. Sinds enkele jaren wordi Medical-Kinesio- Taping ook-in de logopedische praktijk toegepast.

Er wordt gebruikt gemaakt van Kinesiotape (een 14}o/o elastische tape), waarmee door de manier van aanbrengen de onderhuidse druk wordt verninderd ín hèi te behandelen gebied. Hierdoor kunnen de bloedcirculatie en de afuoer van afualstoffen via het lymfesysteem (lokaal) herstellen. Dit heeft als gevolg dat de druk op de pijnreceptoren afneemt en Ue piln vermiàUert of verdwijnt. De tape werkt ook om vermindering van spierspanning te bereiken bijvoorbeeld in nek- of halsspieren.

n.b. voor de logopedische praktijk wordt meestal huidkleurige tape gebruikt. Zie ook: https://www.fysiotape.nl/medical-taping/logopedie/

Klik hier voor cursusdata en informatie.