Praktijk voor spreken en zingen

Vergoeding / verzekering

Met een verwijzing voor logopedie van uw huisarts of specialist (bijv. kno-arts, longarts of neuroloog) wordt de logopedische behandeling door alle zorgverzekeraars vergoed. De Praktijk voor Spreken en Zingen heeft met vrijwel alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Voor persoonlijke specificaties dient u zelf uw polisvoorwaarden te raadplegen.

Verzekeraars