Praktijk voor spreken en zingen

Voice Bubbling Therapy (Glazen Buis Resonance Methode)

De Voice Bubbling Therapy (VBT) is een effectieve manier om meer ontspanning van de strottenhoofdspieren en de stemplooien te bereiken en om de stemplooisluiting te stimuleren. De methode wordt met name ingezet als ondersteuning bij (zang)stemproblemen , (zang)stem en ademtraining .

Voor de therapie wordt gebruikt gemaakt een glazen buis of een siliconen slang (Lax Vox) en een bakje water. Na een juiste en secure instructie wordt de buis of de slang in het water geplaatst en kan er met stemgeluid worden ‘gebubbeld’; met de buis op verschillende diepten, mbv. glijtonen en soms zelfs stootjes worden de beoogde therapiedoelen behaald:

De werking van de VBT is terug te voeren op laagfrequente drukfluctuaties die worden opgewekt door processen die plaats vinden aan het uiteinde van de buis tijdens het loslaten van de belletjes. De drukfluctuaties verplaatsen zich naar de mond- en keelholte. In de keel en rond de stembanden wekken de drukfluctuaties laagfrequente trillingen op in het zachte weefsel. Dit heeft een masserend effect op het weefsel, en daarmee een helende en ontspannende uitwerking op de stemplooien, waardoor de stemfunktie verbetert. Ook vindt er een positieve invloed plaats op de adem-stemcoördinatie en ademfunkties. (bron o.a.: Nederlands Tijdschrift voor Logopedie, oktober 2014, uitgave 10, blz 22-26).